SAP Bullish Despite Q3 Shortfall

SAP Bullish Despite Q3 Shortfall